Disclaimer

 

Hoewel bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is genomen, aanvaardt Praktijk Eerden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door voorkomende onjuistheden.
Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Eerden.