Hoe werkt het

Aanmelding

Nadat u bent verwezen voor specialistische GGZ  kunt u zich aanmelden:

  • alleen telefonisch: 06-15163164U kunt u telefonisch via het antwoordapparaat aanmelden. Vergeet dan niet uw naam, telefoonnummer EN uw ziektekostenverzekeraar en huisarts te vermelden. Zonder deze gegevens kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.
  • niet via e-mail: het e-mailen van uw persoonlijke gegevens is in verband met uw privacy niet aan te raden.

Ik zal dan zo spoedig mogelijk met u contact opnemen. Let op: de praktijk is gesloten voor nieuwe patienten.

Eerste afspraak/ intake

De intake vergt 1 of meerdere gesprekken van ongeveer een uur. In deze gesprekken worden de klachten en de mogelijke oorzaken en achtergronden van de klachten in kaart gebracht. Ook eerdere hulpverlening en wensen & verwachtingen ten aanzien van de behandeling komen aan de orde. Daarnaast verzoek ik u een vragenlijst in te vullen of uw levensloop op te schrijven. Laboratoriumonderzoek behoort ook tot de mogelijkheden.

Wachttijd

In Praktijk Eerden wordt geen wachtlijst gebruikt. Indien de praktijk niet vol is en er nog patiënten kunnen worden aangenomen is de wachttijd tussen aanmelding en intake doorgaans minder dan 4 weken.

Meenemen eerste afspraak

Bij de eerste afspraak heb ik van u het volgende nodig:

  • de verwijsbrief van de huisarts
  • naam en verzekeringsnummer van de zorgverzekeraar
  • uw BSN-nummer (sofinummer)
  • een geldig legitimatiebewijs
  • uw huidige medicatie

Behandelovereenkomst

Nadat de diagnose helder is zullen we samen de verschillende behandelmogelijkheden doornemen. In goed overleg wordt de behandeling gekozen die bij u past. Voor de gekozen behandeling wordt een overeenkomst opgesteld, de zogenaamde behandelovereenkomst. Hierin staan beschreven de afspraken over het doel, de methode en de duur van de behandeling. Hierna kan de behandeling worden gestart. Regelmatig wordt de behandeling met u geëvalueerd. De huisarts wordt schriftelijk over de diagnose en de behandeling geïnformeerd, tenzij u aangeeft daar bezwaar tegen te hebben.

Behandelwijze

Wat betreft de behandelmogelijkheden zal, indien mogelijk, de behandeling gericht zijn op genezing en de meeste behandelingen kunnen na enige weken of maanden worden afgesloten. De therapie kan bestaan uit individuele psychotherapie en/of medicamenteuze therapie. Er wordt gewerkt volgens de Multidisciplinaire Richtlijnen en Standaarden van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Om het effect van de behandeling goed te volgen worden uw klachten en problemen vóór, tijdens en aan het eind van de behandeling gemeten. Deze vorm van onderzoek wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd. Ik ben hiervoor aangesloten bij Telepsy en via een beveiligde verbinding kunt u thuis rustig deze vragenlijsten invullen. Bij onze volgende afspraak nemen we de uitslagen hiervan samen door.

Vervolgafspraken

Het goed nakomen van afspraken is van groot belang voor een goede behandeling.
Bij verhindering dient de afmelding uiterlijk 24 uur van tevoren doorgegeven te zijn (via mail of WhatsApp).
Afspraken die niet binnen 24 uur tevoren zijn afgezegd, zullen wegens de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht (aparte nota op naam) volgens het geldend behandeltarief. Deze zogenaamde ‘no shows’ kunnen niet via de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.