Kosten en vergoeding

Verzekering

Psychiatrische hulpverlening wordt doorgaans vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. U kunt in uw polisvoorwaarden lezen voor welke vergoedingen u in aanmerking komt. Hierbij speelt het soort polis dat u heeft (natura of restitutie) een rol, evenals uw eigen risico. Dit laatste wordt door uw zorgverzekeraar aan u berekend.
Voor onverzekerde zorg geldt een uurtarief van 150 euro.
De tarieven die de zorgverzekeraar voor de behandeling hanteert zijn de NZA-tarieven . Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

Registratie

De praktijk is wettelijk verplicht behandelingen te registreren in zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties. Deze DBC’s moeten naar de verzekeraars en, in geanonimiseerde vorm, voor beleidsdoeleinden naar de overheid (het D.I.S.) worden gestuurd. Uw verzekeraar (die geheimhoudingsplicht heeft) is daarmee op de hoogte van uw diagnose. De diensten binnen de praktijk vallen onder de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Overleg over de behandeling

Als u niet tevreden bent over de behandeling, dan stel ik het op prijs als u dit met mij bespreekt. Ik zal mijn best doen samen met u een oplossing te vinden. Mocht ons overleg onverhoopt onvoldoende opleveren dan kunt u hierover een gesprek voeren met een collega en/of de behandeling voortzetten bij een collega. Tot slot kunt u zich wenden tot de klachtencommissie bij wie ik ben aangesloten.