Wie ben ik

Over Drs. E. Eerden, psychiater en psychotherapeut

Ik ben ruim 25 jaar psychiater en als psychiater zie ik mezelf als iemand die op de eerste plaats zorgvuldige diagnostiek bedrijft. De diagnostiek volgt uit de informatie die u mij geeft over uw klachten en over uzelf. Ook kijk ik naar uw omgeving en datgene wat goed gaat. Piekeren, angst, somberheid, onzekerheid of gevoelens van minderwaardigheid kunnen samenhangen met negatieve ervaringen uit het verleden of spanningen en tegenslagen in het heden.

In individuele sessies gaan we op zoek naar gedachten en gevoelens om te onderzoeken hoe die uw leven nu beïnvloeden. Doel is om dergelijke nare ervaringen onder ogen te zien, uw klachten te verminderen en naar nieuwe betekenisgeving te zoeken. Samen onderzoeken we de biologische (vanaf de geboorte vastgelegde), psychologische en sociale factoren die van invloed kunnen zijn op uw klachten.

Wanneer dit onderzoek is afgerond stel ik, in samenspraak met u, een helder en haalbaar behandelplan op waarmee we aan de slag kunnen.

Ik heb plezier in dit werk en wil u graag de beste zorg leveren. Dat doe ik ook door bij te blijven in het vakgebied en intensief samen te werken met anderen. Respect, aandacht en openheid staan bij mij centraal.